Udgivelser

dekoration 

 

I mange udgivelser har jeg satset bevidst på at skrive, så det fanger både større folkeskoleelever og alment interesserede voksnes interesse. Langt de fleste af udgivelserne er udsolgte, men kan lånes på biblioteket. Hvis bøgerne ikke er udsolgte, er der her på siden en mere uddybende omtale, suppleret med eksempler på opslag fra bogen.

I de fleste udgivelser har jeg selv taget hovedparten eller samtlige fotos og/eller andre illustrationer. - Desuden har jeg leveret dias til andre bogudgivelser og artikler.
(u = undervisningsbog / v = voksenbog / vu = begge dele/
AC = Amtscentret for undervisning; nu CFU Sjælland).

 • Næstved - Købstaden i 1500-tallet, Forlaget Basis, 156 s. (vu) 1981 (”opus 1”). Delvis forældet og i dag erstattet af
  Næstved i Middelalderen
 • Jesu Lidelseshistorie, skildret i kalkmalerier, diasserie + teksthæfte 30 s. (u) Gyldendal 1982
 • Jesu Barndomshistorie, skildret i kalkmalerier, diasserie + teksthæfte, 55 s. (u), Aschehoug 1985
 • Kirken i Middelalderen ( u) 1983
 • Klostret i Middelalderen (u) 1986

De to sidste er udgivet af Næstved Museum med støtte fra Storstrøms Amts Museumsråd, og begge er på 68 sider. Hæfterne dækker primært det gamle amt, men indholdet er så generelt, at de to udgivelser findes på biblioteker landet over.

 • Samlingshuset Centergården 1887-1987, jubilæumsskrift, 56 s. (v) 1987 (Centergården ligger i Hyllinge Sogn i Næstved Kommune).
 • Næstved - en byvandring i fortid og nutid, ekskursionsmateriale 1. udg. som A4-dupl. (u) AC 1981 - 2. udg. 28 s. hæfte (u) AC 1989 - 3. udg. 36 s. (u) AC 1996.
 • Næstved gennem Tiden, video 25 min. AC (vu) 1989
 • Polen - i serien Vore Nabolande, Forlaget Åløkke, 54 s. (u) 1991.
 • Skåne - en Skarv-guide, Skarv/Høst & Søn, 240 s.( v) 1994. Dette er stadig den mest grundige og alsidige guide om Skåne, der er udkommet til dato.
 • Mecklenburg-Vorpommern - Vore Nabolande, Forlaget OP, 52 s. (u) 1995.
 • Stednavne på Næstvedegnen, Ugebladet, 31 s. (v) 1995. Dette lille hæfte er nu overflødiggjort af Stednavne i det Sydlige Sjælland.
 • Turen går til Sydsverige, Politiken 144 s. (v) 1. udg. 1997 - 2. udg. 2000 - 3. udg. 156 s. 2003-2006 – NB: ny forfatter i dag.
 • Turen går til Stockholm og Nordsverige Politiken 156 s. (v) 1. udg. 2002-2007  - NB: ny forfatter i dag
 • Turen går til Sjælland, Møn og Lolland-Falster, Politiken 156 s. (v) 1. udg. 2001 - NB: ny forfatter i dag.

Fælles for mine tre guidebøger fra Politiken er, at nye modestrømninger og andre redaktører har medført mit ophør som forfatter, og at de nye udgaver satser mere på såkaldte ”oplevelser” i stedet for facts. Derfor er der kun omkring halvt så mange traditionelle seværdigheder med i de nye udgaver. - De gamle udgaver findes stadig på bibliotekerne.

 • Skolen i Vest, Marvede, Hyllinge og Vallensved Sognes Skolehistorie 1724-1999, bog i anledning af skolens 275 års jubilæum, 100 s. AC (vu), 1999. Bogen er delvis henvendt til skoleelever, men har stor lokalhistorisk/skolehistorisk værdi med fyldige ”voksenafsnit” om de tre sognes skolehistorie. - Udsolgt, men jeg har et ganske lille restoplag til salg for 200,- kr. incl. porto. SE EKSEMPEL.

 

Musestenen

Musestenen på Vemmetofte Strand. Illustration fra "Sagn og gode historier, bind 2."

 
 • Næstved i Middelalderen, Suså-Komiteen. Bogen bygger lidt på , Købstaden i 1500-tallet, men er grundlæggende revideret, ajourført og kraftigt udvidet; Mads Stage ill., 180 s. (vu) dec. 2001. ISBN 87-988144-1-9. Bogen er udsolgt.
  SE EKSEMPEL.
  SE KILDEUDGAVEN.

 • Næstved - en byvandring med en kort beskrivelse; 41 sider, (vu), egen udgivelse 2004; 4. udg., nu forældet, se nedenfor.
   
 • Stednavne i det Sydlige Sjælland, egen udgivelse 2012. - 350 bebyggelsesnavne fra Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner; deres betydning, alder samt størrelse i nutiden og i 1600-tallet. 96 s. og forsynet med en lang række udbredelseskort, udsnit fra 1770-kort, nye fotos af forfatteren og stregtegninger af Mikael Nielsen. Kan bestilles gennem boghandler, ISBN 978-87-995214-0-1 (vejl. pris 178,- kr.).
  SE EKSEMPEL.

 • Byvandring i Næstved – og en kort beskrivelse i fortid og nutid (for turister, borgere, skoleelever m.fl.); 48 sider. Egen udgivelse maj 2013. - Dette er en gennemrevideret og udvidet 5. udg. 
  ISBN 978-87-995214-1-8
  Boghandlere i Næstved har hæftet, andre boghandlere kan bestille det hjem.
  Turistbureau, NæstvedArkiverne og Næstved Museum forhandler ligeledes.
  60,- kr.
  SE EKSEMPEL.
  SE FACITLISTE.
 • Sagn og gode historier fra det sydlige Sjælland-Bind 1. - Bogen bringer et væld af spændende sagn og historier frem fra glemslen efter en omfattende indsamling i den sydlige del af Sjælland, fra Køge og Slagelse til Vordingborg. Beretningerne bliver krydret med et par hundrede fotos og tegninger.
  Egen udgivelse 2014, 304 sider - ISBN 978-87-995214-2-5.
  Alle boghandlere i området har bogen eller kan bestille den hjem, 285,- kr.
  SE EKSEMPEL

 • Sagn og gode historier fra det sydlige Sjælland – bind 2. - Bogen dækker samme område som bind 1, men bringer nye sagn og historier frem fra andre emneområder og afslutter helheden. Egen udgivelse 2015, 336 sider, 220 illustrationer ved forf. og tegner Mikael Nielsen. - ISBN 978-87-995214-3-2.
  Alle boghandlere i området har bogen eller kan bestille den hjem, 299,- kr.
  SE EKSEMPEL

Forskellige småting

 • Næstved og u-landene, DANIDA og AC, 186 s. 1983. Som den ene af fire forfattere undersøgte jeg Næstved Tidendes dækning af ulandsstof og skrev et afsnit om foreningsglade danskere (vu).
 • Transparentserie i kalkmalerier, AC 1982
 • Træer og Folketro (Plant et Træ), folder 1983
 • Forord til Til ære og Værdighed. Byspil af Henning Nielsen 1985
 • Næstved og Omegn og Storstrøms Amt - Opgaver i kortkendskab - sammen med Holger Hedemann: Kort over Storstrøms Amt, Amtscentralen 1985
 • Lejrskolemateriale for Ladbyhus, 4 pers. Næstved Kommune 1986
 • Om naturen i Næstved Kommune for Naturfredningsforeningen 1990
 • Om Byvækst i Danmark, Historie og Samtid 1990.
 • Om Karen Marie Mortensdatter - Ask, 1991 (nr.16)
 • Vejen til Fodby, Liv og Levn 1991, Næstved Museums årsskrift
 • Vandmølleoversigt Næstved Kommune (se LOKALHISTORIE)
 • Løbende lokalhistoriske artikler i Hyllinge Sogns Beboerblad 1985-89, genoptaget 2005-2012 (se LOKALHISTORIE)
 • m.m.