Af helbredsmæssige årsager har jeg været nødt til at indstille min

foredragsvirksomhed fra oktober 2013 - nok permanent.