forside1

 

Kalkmaleriet tv. er fra Kirke Stillinge ved Slagelse
med Kongsted-mesterens dejlige billeder
(1425-1450).

Maleriet nedenfor er enestående, nyfundet og 
nyrestaureret (2012) fra Skibinge Kirke ved Præstø 
ca. 1575 (foto scd).

 

forside2